Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ” Ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Μουρικίου του Δήμου Εορδαίας
April 8, 2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής”
April 15, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων”

Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την

Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b7%ce%bc%ce%b4%ce%b7%cf%83-tablet

Accessibility
Κλείσιμο