ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-7-2019
July 19, 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-7-2019
July 25, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-8-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πτολεμαΐδα 25-7-2019
Αριθμ. πρωτ. 14741

Π  Ρ  Ο  Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας την Τρίτη 6-8-2019 και ώρα 12.00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εκτέλεση προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2019.
  2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
  3. Εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Εορδαίας.
  4. Λήψη απόφασης σχετικής με την τέλεση της  εμποροπανήγυρης έτους 2019 στην Πτολεμαΐδα.
  5. Προέλεγχος Απολογισμού – Ισολογισμού με αποτελέσματα χρήσεως οικονομικών ετών 2017 & 2018 Δήμου Εορδαίας και σύνταξη σχετικής Έκθεσης.

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Accessibility
Κλείσιμο