ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας που θα γίνει την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 16:00 δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη

Υπογραφή σύμβασης για το έργο: «Εργασίες ασφαλτόστρωσης αύλειου χώρου στο 3ο ΓΕΛ Πτολεμαΐδας».
October 5, 2021
Δήμος Εορδαίας-ΔΕΤΗΠ : Έκπτωση στο κόστος τηλεθέρμανσης για δημότες κοινωνικά ευάλωτων κατηγοριών, οι οποίοι πληρούν οικονομικά κριτήρια.
October 5, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας που θα γίνει την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 16:00 δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Πτολεμαΐδα :     21525

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                 Αριθμ. Πρωτ.  4-10-2021

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΠΡΟΣ

Τον  Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας

Προέδρους  Κοινοτήτων του Δήμου

Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.

Τηλέφωνο : 24633 50111

email ds@ptolemaida.gr

                                                       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε  να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας που θα γίνει την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου  2021 και ώρα 16:00 δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη σε εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την Εγκ. 57/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-08-2021 (ΑΔΑ: 6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ) του ΥΠ.ΕΣ.  για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Γνωμοδότηση ή μη για την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 550 MW στη θέση Ορυχείο ΔΕΗ Πτολεμαΐδα των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης της ΠΕ Κοζάνης».

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

  1. Γνωμοδότηση ή μη για την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 449,98424 MW στη θέση ορυχείο ΔΕΗ Αμυνταίου ΔΕ Αετού, Αμυνταίου, Πτολεμαΐδας και Φιλώτα των Δήμων Αμυνταίου και Εορδαίας των ΠΕ Φλώρινας & Κοζάνης της ΠΔΜ.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

  1. Καθορισμός αυτοτελών οικισμών Δήμου Εορδαίας ενόψει της γενικής απογραφής κτιρίων, πληθυσμού και κατοικιών έτους 2021.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ περί αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Επιχείρησης και περιορισμό των ποσοστών του Δημοσίου στη μετοχική σύνθεση.

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, οι οποίοι δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στη δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, θα μπορούν να συμμετέχουν σ’ αυτή μέσω τηλεδιάσκεψης που θα διεξάγεται παράλληλα.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας για να ενημερωθείτε  σχετικά.

 

Αποδέκτες

  1. ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ
  2. ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΗ : ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ – ΕΝΩΣΗ – Χειριστών -Πτυχιούχων Μηχανικών ΕΤΕ – ΔΕΗ
  3. Εργατικό Κέντρο Πτολεμαΐδας
  4. Καραλευθέρης Παντελής Μέλος ΔΣ της ΔΕΗ.
  5. Φωτόπουλος Νικόλαος μέλος του ΔΣ της ΔΕΗ.

 

(Ένας εκπρόσωπος από τους ανωτέρω  φορείς, λόγω περιοριστικών μέτρων.)

 

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e- Presence.gov.gr), να ενημερώσουν τη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου στα τηλέφωνα – 2463350111 και 2463350151 ή στα e-mail – ds@ptolemaida.gr   και   denptol@ptolemaida.gr .

 

 

 

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ιωάννης Χαρακτσής

Accessibility
Κλείσιμο