ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
May 18, 2018
20η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 24-27 ΜΑΪΟΥ 2018
May 21, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ
EΟΡΔΑΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ: 18/5/2018

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 104

ΠΡΟΣ
Μέλη Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης
Κοιν: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Σύγκλιση  Συνεδρίασης του Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας»

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24/5/2018  και ώρα 11.30 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αποδοχή ποσού από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τη μισθοδοσία των καθαριστριών (Β&Γ Δόση 2018)
  2. Παράταση μίσθωσης κυλικείου 4ου&10ου Δημοτικών Σχολείων Πτολ/δας, λόγω λήξης της σύμβασης.
  3. Παράταση μίσθωσης κυλικείου 8ου Δημοτικού Σχολείου Πτολ/δας, λόγω λήξης της σύμβασης.
  4. Εγκριση διενέργειας Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση του Κυλικείου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαϊδας.
  5. Εγκριση διενέργειας Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση του Κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαϊδας.
  6. Εγκριση δαπάνης για τη μεταφορά των σχολικών βιβλίων στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Εορδαίας.
  7. Τροποποίηση Σύμβασης μίσθωσης αγρών στο 1ου Δημοτικό Σχολείο Βερμίου, λόγω θανάτου του ενοικιαστή Χατζηϊωαννίδη Θεοχάρη.

                              

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

                                      

ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

Accessibility
Κλείσιμο