ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 17/1/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 18/1/2018
January 16, 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
January 17, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 17/1/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ
EΟΡΔΑΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 11/1/2018

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 5

ΠΡΟΣ
Μέλη Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης
Κοιν: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας»

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17/1/2018 και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Προγραμματισμός προμηθειών γραφικής ύλης και υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης) για το έτη 2018-2019.
  • Αποδοχή ποσού 23.310,73 € από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τη μισθοδοσία των καθαριστριών (Α΄Δόση).
  • Εγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού μίσθωσης κυλικείου Γυμνασίου Αναρράχης-Εμπορίου.
  • Αίτημα αλλαγής πακέτου τηλεφωνίας ΟΤΕ των 1ου & 2ου Λυκείων Πτολεμαϊδας.
  • Εγκριση καταστροφής-ανακύκλωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαϊδας.
  • Ανασυγκρότηση Σχολικών Κοινοτήτων
  • Εγκριση δαπάνης και ανάθεση λογιστικής υποστήριξης του γραφείου της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Εορδαίας.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο