ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2 ΜΑΪΟΥ 2017
April 27, 2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-05-2017
May 9, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-5-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα 27-4-2017

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ. 13105

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

      Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας την Τρίτη 2-5-2017 και ώρα  11.30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 1. Εγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Σίτιση μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας, για το σχολ έτος 2016-2017».
 2. Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2017για την αντιμετώπιση δαπανών
 3. Εγκριση της τεχνικής περιγραφής των εργασιών αποκατάστασης εγκατάστασης θέρμανσης του κοινοτικού καταστήματος Τ.Δ. Ανατολικού , προϋπολογισμού 6.511,15 ευρώ , ορισμός αναδόχου.
 4. Εγκριση ή μη του πρακτικού της διενεργηθείσας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Νο 1 καταστήματος εμβαδού 26,25 τ.μ. στον Ο.Ε.Κ. Πενταβρυσου I.
 5. Εγκριση ή μη του πρακτικού της διενεργηθείσας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Νο 2 καταστήματος εμβαδού 26,25 τ.μ. στον Ο.Ε.Κ. Πενταβρυσου I.
 6. Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 του κληροδοτήματος Δημ Γ.Τσίρου, ορισμός αναδόχων – τροποποίηση του προϋπολογισμού.
 7. Λήψη απόφασης σχετικής με την εκπλήρωση των σκοπών του Κληροδοτήματος Δημ.Γ. Τσίρου
 8. Λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση του διαμερίσματος Γ2 του Κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσίρου.
 9. Εκτέλεση προϋπολογισμού Α’ τριμήνου οικ έτους 2017.
 10. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ έτους 2017.
 11. Εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Εορδαίας
 12. Εγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: « Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Αναρραχης Δ.Ε. Μουρικιου»
 13. Εγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: « Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3ου ΓΕΛ Πτολεμαΐδας ( κτιριο ΙΕΚ)»
 14. Εγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: « Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας»
 15. Εγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: « Εργασίες συντήρησης κοινοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Ολυμπιάδας του Δήμου Εορδαίας»
 16. Εγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Κατασκευή φρεατίων και λειτουργία δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Ανατολικού».
 17. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση τμήματος του υπ’αριθμ 5 τεμ Τ.Κ.Ερμακιας , έκτασης 6.οοο τμ , για την ανέγερση σταυλικων εγκαταστάσεων .
 18. Παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου : «Ασφαλτόστρωση κεντρικού διαδρόμου κοιμητηριών Τ.Κ. Περδικκα.
 19. Εγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: « Ασφαλτόστρωση στην Τ.Κ. Γαλάτειας».
 20. Εγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : « Διαμόρφωση αποθηκευτικού χώρου στο 4ο – 10Ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» .

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο