ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5-3-2017
March 1, 2017
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/3/2017
March 29, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-03-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                           Πτολεμαΐδα 14-3-2017

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                                          Αριθμ. πρωτ. 7163

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

      Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας την Δευτέρα 20/03/2017 και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας για την χρονική περίοδο από 6-3-2017 μέχρι 31-8-2019.
 2. Εγκριση της τεχνικής περιγραφής του έργου: «Συντήρηση κτιρίου Κέντρου Κοινότητας» , προϋπολογισμού 7.228,06 ευρώ , αρ μελ 2/2017, ψήφιση της σχετικής πίστωσης ,ορισμός αναδόχου.
 3. Λήψη απόφασης σχετικά με τροπ/ση των όρων διακήρυξης του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «Υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικών & πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας κα των Νομικών Προσώπων του για το έτος 2016.
 4. Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 483,75 ευρώ από τον ΚΑ 00.8115.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών δαπανών αιρετών παρελθόντων οικονομικών ετών.
 5. Εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου για παραστάσεις σε εκδίκαση υποθέσεων για λογαριασμό του Δήμου Εορδαίας .
 6. Εγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Συντήρηση καταφυγίου αδέσποτων ζώων», αρ μελ 12/2016, προϋπολογισμού 30.881,66, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 7. Εγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής  διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Συντήρηση 12ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας», αρ μελ 26/2016, προϋπολογισμού 177.200,00 από πιστώσεις 2014 ΣΑΕΠ 541, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 8. Εγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Κατασκευή φρεατίων και λειτουργία δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ.Ανατολικού», αρ μελ 5/2017, προϋπολογισμού 24.021,01, ψήφιση της σχετικής πίστωσης συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 9. Εγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την : «Εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης για την βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθμευσης στην Πτολεμαΐδα του Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 54.560,00 ευρώ, ψήφιση της σχετικής πίστωσης ,συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 10. Εγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Κατασκευή ποτιστρων στην Τ.Κ. Ερμακιας», αρ μελ 18/2016, προϋπολογισμού 10.800,00, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού
 11. Εγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Ασφαλτόστρωση στην Τ.Κ. Γαλατειας», αρ μελ 20/2016, προϋπολογισμού 36.200,00, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού
 12. Εγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Αντικατάσταση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο των οδών Οικοτροφείου & Ελευθερίας στην πόλη της Πτολεμαΐδας », αρ μελ.1/2017 , προϋπολογισμού 97.000,00 ευρω, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 13. Εγκριση όρων δημοπράτησης φανερής προφορικής δημοπρασίας (2)δυο καταστημάτων Νο 1 & Νο 2 ΟΕΚ Πενταβρυσου Ι 26,25 τμ έκαστο.
 14. Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 400,00 ευρώ από τον ΚΑ 00.6422.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών δαπανών του Νομικού Συμβούλου.
 15. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ έτους 2017
 16. Ορισμός διατακτη για την υπογραφή των Προτάσεων – Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης
 17. Εγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: « Διαμόρφωση αποθηκευτικού χώρου στο 4ο -10ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο