ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ 18-1-2017
January 18, 2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THN ΔΕΥΤΕΡΑ 13/2/2016
February 9, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-2-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα 26-1-2017

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ. 2113

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

                                                          Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας την Παρασκευή 3-2-2017  και ώρα 10.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Ορισμός εκπροσώπων του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δυτ Μακεδονίας για τις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που θα διενεργήσει ο Δήμος Εορδαίας για το έτος 2017.
  2. Λήψη απόφασης για την εξέλιξη του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια θερινών στολών του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Εορδαίας»
  3. Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 1736,00 με ΦΠΑ από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την συντήρησης της ιστοσελίδας και προσθήκης φωνητικής ανάγνωσης κειμένων
  4. Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση ή μη εν μέρει της 205/2016 ΑΟΕ.
  5. Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 36.200,00 ευρώ από τον ΚΑ 30.7331.0132 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την εκτελέσει του έργου «Εργασίες συντήρησης κοινοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Ολυμπιάδας του Δήμου Εορδαίας» (ΣΑΤΑ) , αριθμ μελ. 24/2016. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού , συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
  6. Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 13.100,00 ευρώ από τον ΚΑ 70.7331.0133 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την εκτελέσει του έργου «Διαμόρφωση αποθηκευτικού χώρου στο 4ο – 10ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) , αριθμ μελ. 25/2016. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού , συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
  7. Εκτέλεση προϋπολογισμού Δ’ Τριμήνου οικονομικού έτους 2016
  8. Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 54.237,24 ευρώ από τον ΚΑ 7331.0119 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας» , αριθμ μελ.8/2016. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού , συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
  9. Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την αντιμετώπιση δαπανών προμηθειών και υπηρεσιών για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο