ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-6-2018
June 15, 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
July 10, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 9-7-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα  4-7-2018

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ.14566

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

 

Π  Ρ  Ο  Σ

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

 

      Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας την Δευτέρα 9-7-2018  και ώρα 14:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας για την σύναψη  δημόσιας σύμβασης για το έργο  : « Εγκατάσταση μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας , πυρανίχνευσης και φωτισμού ασφάλειας στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΚΟΙΠΠΑΠ», προϋπολογισμού 62.923,65 ευρω ( πιστώσεις ΣΑΕΠ), αριθμ μελ.7/2018.

  1. Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής ηλεκτρονικής (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης , για το έργο: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου του Δήμου Εορδαίας», αρ μελ 20/2017, προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ.
  2. Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής ηλεκτρονικής (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης , για το έργο: « Βελτίωση συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου ΟΤ 296, Χαλδείας & Δήμητρας και Αργυρουπόλεως.»,προϋπολογισμού 197.270,00 ευρώ ΣΑΕΠ 041.
  3. Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής ηλεκτρονικής (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης , για το έργο: «Κατασκευή 12-θεσιου δημοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας », αρ μελ 11/2013 , προϋπολογισμού 3.944.700,00 ευρώ , πιστώσεις από ΕΠ «Δυτ. Μακεδονία 2014-2020» (2017ΕΠ00510009) ΕΤΠΑ 80% & Εθνικούς Πόρους 20% με MIS 5003194.
  4. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 1.453,50 ευρώ από τον ΚΑ 00.8111.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2018 , για την αποζημίωση μελών Δημοτικού Συμβουλίου για συνεδριάσεις έτους 2017.
  5. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 76,00 ευρώ από τον ΚΑ 00.6422.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2018 , για την αντιμετώπιση οδοιπορικών δαπανών υπάλληλων του Δήμου Εορδαίας
  6. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 34.643,28 ευρώ από τον ΚΑ 64.7412.0056 του προϋπολογισμού οικ έτους 2018 , για την αντιμετώπιση της δαπάνης : «Μελέτες έργων Δήμου Πτολεμαιδας (ανακατασκευή Διοικητηρίου πρώην ΑΕΒΑΛ ) σύμφωνα με βιοκλιματικά κριτήρια σχεδιασμού» χρηματοδότηση ΘΗΣΕΑΣ.
  7. Έγκριση ή μη των πρακτικών της επαναληπτικής φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση ξύλινων στρωτήρων από τις ράγες των σιδηροδρομικών γραμμών στο χώρο της ΑΕΒΑΛ Δήμου Εορδαίας.
  8. Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής ηλεκτρονικής (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης , για το έργο: «« Κατασκευή χώρων Κέντρου διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στον Δήμο Εορδαίας» από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» (2017ΕΠ00510032) από το ΕΤΠΑ (80%) και εθνικούς πόρους (20%), .με κωδικό MIS 5008015, αρ μελ 28/2017 προϋπολογισμού 3.200.000,00 ευρώ.
  9. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ έτους 2018.
  10. Έγκριση πρακτικού διενέργειας και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων προς τοποθέτηση επί στύλων ΔΕΔΔΗΕ-ΔΕΗ». Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο