ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5-6-2018
May 31, 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-6-2018
June 15, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-6-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα 6-6-2018

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ.12570

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

 

Π  Ρ  Ο  Σ

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

 

      Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας την Παρασκευή 15-6-2018  και ώρα 11:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια « Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας σχολικού έτους 2018-2019», λήψη σχετικής απόφασης .
  2. Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2018,για την αντιμετώπιση δαπανών του Δήμου Εορδαίας.
  3. Έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: « Εγκατάσταση μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας , πυρανίχνευσης και φωτισμού ασφάλειας στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΚΟΙΠΠΑΠ», προϋπολογισμού 62.923,65 ευρώ ( πιστώσεις ΣΑΕΠ), αριθμ μελ. 7/2018.
  4. Ορισμός μηχανικού του Δήμου Εορδαίας για την σύνταξη τεχνικής έκθεσης εκτίμησης ζημιάς που προκλήθηκε σε δίκυκλο.
  5. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ έτους 2018.
  6. Λήψη απόφασης σχετικής με την υλοτομία έτους 2018 Τ.Κ.Αναρράχης του Δήμου Εορδαίας.
  7. Κατάρτιση όρων διακήρυξης της φανερής- προφορικής-πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου Εορδαίας.
  8. Ακύρωση της υπ’αριθμ 222/2017 ΑΟΕ (σκέλος 2) , συγκρότηση εκ νέου Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο για το  έργο : «Ανακατασκευή στέγης στο Γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας», προϋπολογισμού 73.000,00  ευρώ ΣΑΕΠ 541.
  9. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης από τον ΚΑ 00.6422.0000 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών δαπανών υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο