ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-4-2018
April 24, 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 7-5-2018
May 4, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-4-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα 24-4-2018

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ.9325

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

                                                          Π  Ρ  Ο  Σ

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

      Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας την Δευτέρα 30-04-2018  και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 1. Εκτέλεση προϋπολογισμού Α΄Τριμήνου οικ έτους 2018.
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ έτους 2018.
 3. Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια: «Υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικων & πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Ν.Π. για το έτος 2018, αριθμ μελέτης 5/2018, προϋπολογισμού 525.838,60 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
 4.  Λήψη απόφασης σχετικά με την μίσθωση χώρου για την κάλυψη της ανάγκης στέγασης του 14ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας.
 5.  Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής  συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια: Φωτιστικών σωμάτων προς τοποθέτηση επί στύλων ΔΕΔΔΗΕ-ΔΕΗ, αριθμ μελ. 3/2018 προϋπολογισμός 34.596 ευρώ.
 6. Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής  συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια  ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου, αριθμ μελ 1/2018 προϋπολογισμός 45.243,88 ευρώ.
 7. Έγκριση μελέτης , τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης εκπόνηση μελετων για την ανέγερση του 2ου ΕΠΑΛ.
 8. Έγκριση μελέτης , τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: « Εργασίες συντήρησης κτιρίου βελτίωσης αυλειου χώρου και ανακατασκευής στέγης στο γυμναστήριο του Γυμνασίου Αναρραχης – Εμπορίου» , αριθμ μελ 6/2018 , προϋπολογισμού 126.000,00 ευρώ.
 9. Συγκροτήσεις επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων.
 10. Λήψη απόφασης σχετικής με την διοργάνωση της «20ης Ανθοκομικής Έκθεσης στον Δήμο Εορδαίας».
 11. Εξουσιοδοτήσεις Νομικού Σύμβουλου για παράσταση σε δίκες.
 12. Διορισμός δικηγόρου για την κατάθεση παράστασης πολιτικές αγωγής υπερ του Δήμου και εξουσιοδότηση αυτού για παράσταση κατά την εκδίκαση της υπόθεσης.
 13. Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2018 του Κληροδοτήματος Δημ Γ.Τσιρου για την αντιμετώπιση διάφορων δαπανών του.
 14. Λήψη απόφασης σχετικής με την εκπλήρωση των σκοπών του Κληροδοτήματος Δημ.Γ. Τσίρου για το έτος 2018,  ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ  του προϋπολογισμού οικ έτους 2018 του Κληροδοτήματος Δημ.Γ.Τσίρου
 15. Λήψη απόφασης σχετικής με την υπ’αριθμ 11957/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
 16. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 640,00 ευρώ με το Φ.Π.Α, από τον προϋπολογισμό του Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου οικ έτους 2018 για εργασίες λογιστικής τακτοποίησής του. Ορισμός αναδόχου.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο