ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-3-2018
March 14, 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-4-2018
April 24, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-04-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                        Πτολεμαΐδα 30-3-2018
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                 Αριθμ. πρωτ.8019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας την Τετάρτη 11-04-2018 και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 330,00 ευρώ από τον ΚΑ 00.6422.0000 από τον προϋπολογισμό οικ έτους 2018 για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών δαπανών υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.
2. Έγκριση της μελέτης ,των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργων του Δήμου Εορδαίας» , αριθμ. μελέτης 30/2017, προϋπολογισμού 161.200,00 ευρώ (ΣΑΤΑ).
3. Εξουσιοδότηση του Ν.Σ. για παράσταση ενώπιον του Πταισματοδικείου Εορδαίας.
4. Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2018 για την αντιμετώπιση δαπανών αποδοχών και εισφορών υπαλλήλων ,με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ.
5. Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’αριθμ 13/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Εορδαίας.
6. Έγκριση της μελέτης ,των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κομνηνων ΔΕ Βερμίου Δήμου Εορδαίας» , αριθμ. μελέτης 6/2014, προϋπολογισμού 89.000 ευρώ.
7. Εξουσιοδότηση του Ν.Σ του Δήμου Εορδαίας για την άσκηση μηνυτήριας αναφοράς.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο