ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
March 14, 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-04-2018
April 5, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-3-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα 9-3-2018

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ.6219

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Π  Ρ  Ο  Σ

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

      Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας την Παρασκευή 16-03-2018  και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
  2. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 58,00 ευρώ από τον ΚΑ 00.6422.0000 για την αντιμετώπιση οδοιπορικών δαπανών υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.
  3. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της εκμίσθωσης του διαμερίσματος του 3ου ορόφου του Κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσιρου.
  4. Ανάκληση εν μέρει της 6/2018 ΑΟΕ και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση έργων .
  5. Λήψη απόφασης σχετικά με την διόρθωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος δημοτικού οικοπέδου.
  6. Ψήφιση πίστωσης από τον ΚΑ 00.6494.0000 για την αντιμετώπιση δαπανών επιδόσεων από δικαστικούς επιμελητές.
  7. Τροπ/ση των διακηρύξεων , ως προς το άρθρο 4.3, για την σύναψη ηλεκτρονικών συμβάσεων έργων κάτω των ορίων, λόγω έναρξης ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του Ν 4412/2016.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο