ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-7-2017
July 13, 2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25-8-2017
August 22, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 31-7-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                       Πτολεμαΐδα 26-7-2017

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                       Αριθμ. πρωτ. 26329

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

                                                          Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας την Δευτέρα 31-7-2017 και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Προέλεγχος Απολογισμού – Ισολογισμού με τα αποτελέσματα χρήσεως οικ.έτους 2016 Δήμου Εορδαίας και σύνταξη σχετικής έκθεσης.
  2. ΄Εγκριση ισολογισμού-απολογισμού οικ.έτους 2016 του κληροδοτήματος Δημητρίου Γ.Τσίρου.
  3. Ψηφίσεις πιστώσεων από Κ.Α του προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου.
  4. Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για το έργο: «Κατασκευή στεγάστρου στο Μουσείο Πτολεμαΐδας », αρ μελ 9/2017, προϋπολογισμού 26.800,00 ευρω ( ΣΑΤΑ).
  5. Εγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : «Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3ου ΓΕΛ Πτολεμαΐδας » , προϋπολογισμού 75.000,00 ευρώ αριθμ μελ 14/2016, πιστώσεις ΣΑΕΠ541.
  6. Ανάκληση εν μέρει της υπ΄αρίθμ 58/2017 Α.Ο.Ε, περί των εργασιών αποκατάστασης εγκατάστασης θέρμανσης του κοινοτικού καταστήματος Τ.Δ. Ανατολικού ,αριθμ μελ 5/2017 προϋπολογισμού 7.276,57 ευρώ , ορισμός αναδόχου.
  7. Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστόπετρας», αρ μελ 11/2016, προϋπολογισμού 13.800,00, συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού.
  8. Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου του Δήμου Εορδαίας», αρ μελ 20/2017, προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ, συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο