ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-7-2017
July 12, 2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 31-7-2017
July 27, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-7-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                       Πτολεμαΐδα 13-7-2017

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                       Αριθμ. πρωτ. 24460

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

                                                          Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας την Δευτέρα 17-7-2017 και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Βεβαίωση κάλυψης ετήσιας δαπάνης βασικού µισθού του καταληκτικού κλιµακίου των προτεινόµενων θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας στον Δήμο Εορδαίας.
  2. Εκτέλεση προϋπολογισμού Β’ τριμήνου οικονομικού έτους 2017.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο