ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
October 12, 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 30-11-2018
November 27, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1-11-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Πτολεμαΐδα : 26-10-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                          Αριθμ. Πρωτ. : 22699

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

……………………………….

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.

Τηλέφωνο : 246 335 01 11

   ΠΡΟΣ

   Το Δήμαρχο

   Τακτικά Μέλη του Δημοτικού  Συμβουλίου

    Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας  Πτολεμαΐδας

   Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

           

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την  1 Νοεμβρίου   2018  ημέρα  Πέμπτη    και ώρα  6 μ. μ.  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης  :

 1. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης εκτέλεσης γεωφυσικής έρευνας στην περιοχή μετεγκατάστασης Μαυροπηγής.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Παντελής Παπαοικονόμου

 1. Έγκριση δέσμευσης ΔΣ για αναθεώρηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Υπ. Γραφείου Προγραμματισμού.

 1. Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ 541 – τροποποίηση πρ/σμού & Τεχνικού Προγράμματος -Τρόπος εκτέλεσης έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιορδανίδης Φώτιος

 1. Έγκριση παρατάσεων προθεσμίας περάτωσης εργασιών διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιορδανίδης Φώτιος

 1. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιορδανίδης Φώτιος

 1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιορδανίδης Φώτιος

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιορδανίδης Φώτιος

 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την σύσταση τριμελούς Επιτροπής Το.Π.Φ.Υ ( Tομέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδα Υγείας ).

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Παντελής Παπαοικονόμου

 1. Έγκριση αποφάσεων Τοπικών Κοινοτήτων.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Παντελής Παπαοικονόμου

 1. Αποδοχή προς χρήση μηχανήματος έργου από τη ΔΕΥΑΕ – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μηχανήματος.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιορδανίδης Φώτιος

.Αποδοχή ταμειακού υπολοίπου και τακτοποίηση Οικονομικών εκκρεμοτήτων του Ν.Π.Ι.Δ. «Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Πτολεμαΐδας»

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης.

 1. Μείωση μισθώματος ακινήτου.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης.

 1. Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης.

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων  παραλαβής    υπηρεσιών

   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Εκμίσθωση αποθήκης   στο  χώρο   της   ΑΕΒΑΛ

Εισηγητής :  Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Σύσταση επιτροπής καταστροφής άχρηστων υλικών

Εισηγητής :  Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Συγκρότηση επιτροπής παράδοσης- Παραλαβής δικύκλου

Εισηγητής :  Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2018 & Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Γ’  Τριμήνου 2018

Εισηγητής :  Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Χορήγηση άδειας παραγωγού υπαίθριου Εμπορίου

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Χαιτίδης.

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης Κυκλοφοριακής μελέτης.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Χαιτίδης.

 1. Έγκριση αποφάσεων ΚΟΙΠΠΑΠ

Εισηγητής : Η Πρόεδρος του ΚΟΙΠΠΑΠ Μαρία Κύρκα

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Παπαοικονόμου Παντελής

Accessibility
Κλείσιμο