ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠ. ΕΒΥΣ. (ΤΕΒΑ/FEAD)
November 20, 2018
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
November 22, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ
EΟΡΔΑΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ:16/11/2018

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 297

ΠΡΟΣ
Μέλη Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης
Κοιν: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Σύγκλιση  Συνεδρίασης του Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας»

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22/11/2018  και ώρα 11.30 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • ΄Εγκριση πρακτικού καταστροφής-ανακύκλωσης άχρηστου υλικού στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαϊδας.
  • Λήψη απόφασης για μείωση μισθώματος κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαϊδας.
  •  Ανασυγκρότηση συμβουλίου σχολικής κοινότητας 9ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαϊδας .
  •  Ορισμός αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την υλοποίηση του έργου της ΣΑΕ 047 με κωδικό 2018ΣΕ04700021 και τίτλο «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».
  • Ορισμός αναδόχου για την προμήθεια βιβλίων για την υλοποίηση του έργου της ΣΑΕ 047 με κωδικό 2018ΣΕ04700021 και τίτλο «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».
  • ΄Εγκριση ή μη των πρακτικών δημοπρασίας των σχολικών αγρών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βερμίου.

                                              Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής                                    

                                                         

                                                          Αριστερίδης Ιωάννης                                        

Accessibility
Κλείσιμο