ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-1-2017
January 5, 2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ 18-1-2017
January 18, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-1-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  Πτολεμαΐδα :   4-1-2017

ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                                                      Αριθμ. Πρωτ. :   290

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

……………………………….

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.

Τηλέφωνο : 24633 50111

                                                                         ΠΡΟΣ

                                        Το Δήμαρχο

                                                                                           Tακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                    Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας    Πτολεμαΐδας

                                                                                               Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την   11   Ιανουαρίου    2017  ημέρα   Τετάρτη   και ώρα   6  μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ έτους 2017

Εισηγητής: Ο Δ/ντή Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτρης Τσίπρας.

 

  1. Ψήφιση και επαναψήφιση πιστώσεων του πρ/σμού οικ. Έτους 2017.

Εισηγητής: Ο Δ/ντή Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτρης Τσίπρας.

 

  1. Αποδοχή ποσού 177.200 € από ΣΑΕΠ για την συντήρηση  12ο Δημ. Σχολείο Πτολεμαίδας.

Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 

  1. Αποδοχή ένταξης της πράξης ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής αναγέννησης κεντροανατολικής Πτολεμαΐδας Ανάπλαση Νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 

  1. Αποδοχή της πράξης « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Εορδαίας

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Απόστολος Καιδης

 

  1. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής διαφόρων έργων

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 

  1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Γεώργιος  Θεοδοσιάδης

 

 

Accessibility
Κλείσιμο