ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 29-8-2019
August 26, 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 8-9-2019
September 2, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29-8-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Πτολεμαΐδα : 23 – 8-2019

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                         Αριθμ. Πρωτ. :  16584

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

……………………………….

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.

Τηλέφωνο : 246 335 01 11

                                                                         ΠΡΟΣ

Τον Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας.

Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 29  Αυγούστου    2019 ημέρα  Πέμπτη  και ώρα   7 μ. μ.  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης .

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής έργων.

Εισηγητής : ο Δ/ντής Τ.Υ. Τσακιρίδης Γεώργιος

 

 1. Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών διαφόρων έργων.

Εισηγητής : ο Δ/ντής Τ.Υ. Τσακιρίδης Γεώργιος

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής & Οριστικής παραλαβής έργων.

Εισηγητής : ο Δ/ντής Τ.Υ. Τσακιρίδης Γεώργιος

 

 1. Αδειοδότηση τριών αρδευτικών Δημοτικών γεωτρήσεων και δημοτικού αρδευτικού στην ΤΚ Εμπορίου

Η Δ/ντρια της Δ/νσης Π.Κ. & Π Ζ κ. Αγγελίδου Φωτεινή.

 

 1. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Εορδαίας και Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» με τίτλο: «Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (Αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ)». ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΕΥΑΕ 119Α/2019 & 119Β/2019

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Ιορδανίδης Φώτης.

 

 1. Έγκριση εκτέλεσης πρ/σμού Β τριμήνου οικ. Έτους 2019.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης.

 

 1. Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2019.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης.

 

 1. Επιστροφή ανταποδοτικών τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης.

 

 1. Έγκριση πρακτικού καταστροφής άχρηστων υλικών .

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης.

 

 1. Υπεισεύλευση εκμισθωτή Νηπιαγωγείου.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης.

 

 1. Αποδοχή της παραχώρησης του Βρεφονηπιακού Σταθμού του Νοσοκομείου  Πτολ/δας.

Εισηγητής : Η Πρόεδρος του ΚΟΙΠΠΑΠ Κύρκα Μαρία

 

 1. Κοπή δένδρου.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος  Σερσέμη Κων/νο

 

 

 O Πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου

`

Παπαοικονόμου Παντελής

 

Accessibility
Κλείσιμο