ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 8-4-2019
April 4, 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 2-5-2019
April 25, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Πτολεμαΐδα :  16 – 4 -2019

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                         Αριθμ. Πρωτ. :   7942

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

……………………………….

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.

Τηλέφωνο : 246 335 01 11

                                                                         ΠΡΟΣ

 

Τον Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας.

Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 23  Απριλίου    2019 ημέρα  Τρίτη και ώρα   6 μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης

 

 1. Παροχή σύμφωνης γνώμης για ανάθεση από την ΔΕΗ προς την ΤΕΡΝΑ της εκτέλεσης μετασκευών στην μονάδα V για την σύνδεση Τ/Θ.

Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

 1. Έγκριση δωρεάς προς το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο για προμήθεια εξοπλισμού

Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

 1. Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμού Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020 – 2023 .

Εισηγητής : Ο Δ/ντής Διοικητικών Οικονομικών Υπ. Δημ. Τσίπρας.

 1. Έγκριση δαπάνης σε εκτέλεση 542/2017 Απόφασης εφετείου Θεσσαλονίκης .

Εισηγητής : Ο Δ/ντής Διοικητικών Οικονομικών Υπ. Δημ. Τσίπρας.

 1. Αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολιτικού δανείου από το Τ.Π.& Δ. το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και αποδοχή του έργου Αντιπλημμυρικά έργα ΔΚ Πτολεμαΐδας – Τροποποίηση πρ/σμού & τεχνικού προγράμματος οικ έτους 2019 & τρόπος εκτέλεσης έργου

Εισηγητής : Υπ. Γραφείου προγραμματισμού.

 1. Αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης της πράξης προς χρηματοδότηση από το πράσινο ταμείο για το έργο Συστήματα βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης Απορριμμάτων Δήμου Εορδαίας =- Τροποποίηση πρ/σμού. Τροπος εκτέλεσης εργου.

Εισηγητής : Υπ. Γραφείου προγραμματισμού.

 1. Τροποποίηση πρ/σμού & τεχνικού προγράμματος έτος 2019 για την μελέτη Στατικής επάρκειας κτιρίου πρώην Διοικητηρίου ΑΕΒΑΛ

Εισηγητής : Υπ. Γραφείου προγραμματισμού.

 1. Αποδοχή ποσών από πιστώσεις ΣΑΕΠ – Τροποποίηση πρ/σμού & Τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2019

Εισηγητής : ο Δ/ντής ΤΥ Τσακιρίδης Γεώργιος

 1. Έγκριση παρατάσεων προθεσμίας περάτωσης εργασιών διαφόρων ‘έργων

Εισηγητής : ο Δ/ντής ΤΥ Τσακιρίδης Γεώργιος

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων έργων.

Εισηγητής : ο Δ/ντής ΤΥ Τσακιρίδης Γεώργιος

 1. Έγκριση ΑΠΕ διαφόρων έργων.

Εισηγητής : ο Δ/ντής ΤΥ Τσακιρίδης Γεώργιος

 1. Συγκρότηση επιτροπών  προσωρινής παραλαβής έργων

Εισηγητής : ο Δ/ντής ΤΥ Τσακιρίδης Γεώργιος

 1. Παραλαβή μελετών

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτης Ιορδανίδης.

 1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΕ

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Φώτης Ιορδανίδης.

 1. Ανάθεση εργασιών λόγω μη επάρκειας του προσωπικού του Δήμου .

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Έγκριση    πρωτοκόλλων  παραλαβής    υπηρεσιών & Εργασιών

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων – Οργάνωση Ιατρικής ημερίδας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Έγκριση διοργάνωσης Ανθοκομικής έκθεσης στην Πτολεμαΐδα.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Σερσέμης.

 1. Έγκριση πρακτικού ακαταλληλότητας τροχοφόρων οχημάτων.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος

 1. Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2019

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Έγκριση αποφάσεων ΚΕΔΕ

Εισηγητής Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΚΕΔΕ Ευστάθιος  Κατσίδης

 1.  Έγκριση αποφάσεων ΔΕΠ .

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ της ΔΕΠ  Φώτης Ιορδανίδης.

 1. Έγκριση αποφάσεων Τοπικών Κοινοτήτων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής καταστροφής άχρηστων υλικών.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής κυκλοφορίας Αστικού Δικτύου Πτολεμαΐδας

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Χαιτίδης

 

O Πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου

Παπαοικονόμου Παντελής

Accessibility
Κλείσιμο