ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1-3-2019
February 26, 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-03-2019
March 22, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28-3-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Πτολεμαΐδα :  21-3 -2019

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                         Αριθμ. Πρωτ. :   6047

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

……………………………….

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.

Τηλέφωνο : 246 335 01 11

ΠΡΟΣ

Τον Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας.

Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

 

           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 28 Μαρτίου   2019 ημέρα  Πέμπτη   και ώρα   7 μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης

 1. Λήψη απόφασης για ακύρωση της αναστολής της συναλλακτικής δραστηριότητας του ταχυδρομικού καταστήματος Εμπορίου.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Παραχώρηση έκτασης στην Δ/νση Πολιτικής Γης για την μετεγκατάσταση Αναργύρων &  Μαυροπηγης .

Εισηγητής : Η Δ/ντρια Περιβ. Υπηρεσιών κ. Φωτεινή Αγγελίδου.

 1. Έγκριση σύμβασης παροχής θερμικής ενέργειας από τις μονάδες 3 και 4 του ΑΗΣ Καρδιάς & Έγκριση σχεδίου σύμβασης – πλαίσιο της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας από την μονάδα Πτολεμαΐδα V

Εισηγητής : η Γ. Δ/ντρια ΔΕΤΗΠ κ. Ι .  Καλαϊτζίδου

 1. Υποβολή πρότασης για ένταξη έργου στο ΠΔΕ για το έργο Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων νέου οικισμού Κομάνου.

Εισηγητής : Υπ. Γραφείου Προγραμματισμού.

 1. Αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Εισηγητής : Υπ. Γραφείου Προγραμματισμού.

 1. Έγκριση ΑΠΕ διαφόρων έργων Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής Ο Δ/ντής Τ.Υ. Γεώργιος Τσακιρίδης.

 1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής διαφόρων έργων.

Εισηγητής Ο Δ/ντής Τ.Υ. Γεώργιος Τσακιρίδης.

 1. Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ – Τροποποίηση πρ/σμού & Τεχνικού προγράμματος – Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων.

Εισηγητής Ο Δ/ντής Τ.Υ. Γεώργιος Τσακιρίδης.

 1. Διαγραφή προστίμων διατήρησης αυθαιρέτου λόγω Αναθεώρησης Ενημέρωσης της υπ’ αριθ. 27-13 άδεια δόμησης.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Έγκριση αποφάσεων Τ.Κ.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων  παραλαβής    υπηρεσιών & Εργασιών

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Τροποποίηση συστατικών πράξεων Σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας ως προς τον αριθμό των μελών του ΔΣ

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Παράταση μείωσης μισθώματος ακινήτου.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και σύσταση θέσεων υδρονομέων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης

 1. Τροποποίηση Πρ/σμού οικ. Έτους 2019

 Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης

 1. Αίτημα του Σωματείου εκπαιδευτών Υποψηφίων οδηγών Δυτ. Μακεδονίας για Παραχώρηση χώρου εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης

 1. Έγκριση αποφάσεων ΚΕΔΕ

Εισηγητής Ο Πρόεδρος ΔΣ Ευστάθιος Κατσίδης.

 1. Χορήγηση αδειών εμπορικών δραστηριοτήτων.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Χαϊτίδης

 1. Έγκριση αποφάσεων ΔΕΠ.

Εισηγητής :  Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ κ. Φώτης Ιορδανίδης.

 1. Έγκριση αποφάσεων σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος Σχολικών επιτροπών Ιωάννης Αριστερίδης

O Πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου

Παπαοικονόμου Παντελής

Accessibility
Κλείσιμο