ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25-1-2019
January 22, 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 4-2-2019
January 31, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 28-1-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Πτολεμαΐδα : 23-1-2019

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                         Αριθμ. Πρωτ. : 1481

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

……………………………….

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.

Τηλέφωνο : 246 335 01 11

 

 

                                                                         ΠΡΟΣ

Τον Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας

Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την  28   Ιανουαρίου  2019 ημέρα  Δευτέρα   και ώρα   6 μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης

 

 1. Τροποποίηση Ο.Ε.Υ για την ένταξη του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι σε οργανικές μονάδες του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο ΔΣ και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Ευστάθιος Κατσίδης.

 1. Αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του έργου Αντιπλημμυρικά έργα Δ.Κ. Πτολεμαΐδας.

     Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Φώτης Ιορδανίδης

 1. Παραχώρηση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Εορδαίας για τη στέγαση υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας στην Πτολεμαΐδα.

Εισηγητής : Ο ΔΣ Ευστάθιος Κατσίδης

 1. Αποδοχή ποσού από ΣΑΕΠ 041 για το έργο « Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Δημοτικού Κολυμβητηρίου .

     Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Φώτης Ιορδανίδης

 1. Έγκριση παρατάσεων προθεσμίας περάτωσης εργασιών διαφόρων έργων.

     Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Φώτης Ιορδανίδης

 1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους & Παραλαβής έργων

     Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Φώτης Ιορδανίδης

 1. Υποχρεωτική τροποποίηση πρ/σμού και ολοκληρωμένου προγράμματος Δράσης οικ. Έτους 2019

     Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης

 1. Έγκριση απολογισμού Δ τριμήνου του πρ/σμού οικ. Έτους 2018

     Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης

 1. Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων και λοιπών εκδηλώσεων για το έτος 2019 – Εξειδίκευση πιστώσεων.

     Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης

 1. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων.

     Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης

 1. Ανάθεση αρμοδιότητας Δημοσίων Σχέσεων στους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Εορδαίας στους Προέδρους αυτών.

     Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων  παραλαβής    υπηρεσιών & Εργασιών

     Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης

 1. Διαγραφή ποσών από χρηματικό κατάλογο του Δήμου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων .

     Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης

 1. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου.

     Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Χαιτίδης

 1. Έγκριση αποφάσεων ΚΕΔΕ.

     Εισηγητής :Ο ΔΣ και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Ευστάθιος Κατσίδης

 1. Έγκριση αποφάσεων Δ.Ε.Π.

     Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ Φώτης Ιορδανίδης

   Μέχρι και την ημέρα της Συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

 

 

 

O Πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου

 Παπαοικονόμου Παντελής

 

Accessibility
Κλείσιμο