ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-12-2018 ΩΡΑ 6μ.μ.
December 27, 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25-1-2019
January 22, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-12-2018 ΩΡΑ 7μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Πτολεμαΐδα :  24-12-2018

ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                             Αριθμ. Πρωτ. :     28095

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

……………………………….

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.

Τηλέφωνο : 246 335 01 11

 

 

                                                                         ΠΡΟΣ

 

Τον Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας.

Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την   28   Δεκεμβρίου 2018 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα   7 μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης

  1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής Έργων και προμηθειών Υπηρεσιών & Εργασιών για το έτος 2018.

     Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος  Αριστερίδης Ιωάννης

  1. Έγκριση αποφάσεων ΚΟΙΠΠΑΠ

    Εισηγητής : Η Πρόεδρος Δ.Σ του ΚΟΙΠΠΑΠ Κύρκα Μαρία

  1. Έγκριση αποφάσεων Τοπικών Κοινοτήτων

      Εισηγητής : Ο Πρόεδρος Δ. Συμβουλίου  κ.     Παπαοικονόμου

  1. Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για υπογραφή συμβολαίων με την  ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις και παραλλαγή δικτύων ΦΟΠ

     Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 

 

   Μέχρι και την ημέρα της Συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

 

 

 

O Πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου

Παπαοικονόμου Παντελής

Accessibility
Κλείσιμο