ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-04-2018
April 5, 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-4-2018
April 27, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-4-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πτολεμαΐδα : 20-4-2018

ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                  Αριθμ. Πρωτ. :    9085

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

……………………………….

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.

Τηλέφωνο : 246 335 01 11

 

                                                                         ΠΡΟΣ

Το Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας   Πτολεμαΐδας

Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων   του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                          

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 27η Απριλίου 2018  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  6  μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Ενημέρωση για την παραχώρηση του κτιρίου της Περιφέρειας που βρίσκεται στο πάρκο έκτακτων αναγκών.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Αποδοχή οφειλής της ΑΝΔΕΠ και ψήφιση πίστωσης για την μελέτη ολοκλήρωσης της Πράξης εφαρμογής Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθ 226/2017 ΑΔΣ σχετικά με την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης τμήματος Δημοτικού Καταστήματος του Πρώην Δήμου Αγ. Παρασκευής στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης & Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία ΠΕ Κοζάνης.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες στην υπηρεσία πρασίνου

Εισηγητής :  Ο Δήμαρχος  Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την χωροθέτηση της εγκατάστασης επεξεργασίας Λυμάτων του οικισμού Σπηλιάς.

Εισηγητής :ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης

 1. Αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Εισηγητής : ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

 1. Έγκριση μελέτης προγράμματος σηματορρύθμισης  Κόμβου  25ης Μαρτίου – Διοικητηρίου

Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης

 1. Τροποποίηση πρ/σμού και Τεχνικού προγράμματος έτους 2018.

       Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών διαφόρων έργων.

Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης

 1. Έγκριση ΑΠΕ διαφόρων έργων

Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης

 1. Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων ,  μελετών  & προμηθειών .

Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων έργων.

Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης

 1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής διαφόρων έργων.

Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης

 1. Ανάθεση εργασιών λόγω μη επάρκειας του προσωπικού του Δήμου.

Εισηγητής : ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

 1. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων  παραλαβής    υπηρεσιών

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Επιστροφή ανταποδοτικών τελών 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ .

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Λήψη απόφασης για μίσθωση νέου χώρου για τη στέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαίδας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Έγκριση απολογισμού οικ. Έτους 2017 της Σχολικής Επιτροπής Α/θμίας και Β/θμίας εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Έγκριση αποφάσεων Σχολικής επιτροπής Α/θμίας & Β/θμίας  εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Έγκριση παράταση της μείωσης καταστημάτων εμπορικού πολύκεντρου.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Αίτημα για παραχώρηση καταστημάτων στον ΟΕΚ 1 στην Πτολεμαίδα

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Μεταβίβαση αδείας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών

Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Χαιτίδης.

 1. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Χαιτίδης

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης κυκλοφοριακής μελέτης.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Χαιτίδης

 1. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή κατάργηση κενωθέντος περιπτέρου.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Χαιτίδης

 1. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και σύσταση θέσεων υδρονομέων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης

 1. Έγκριση απόφασης ΔΣ του ΚΟΙΠΠΑΠ.

Εισηγητής : Η Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΟΙΠΠΑΠ κ. Μαρία Κύρκα

 1. Έγκριση διενέργειας Ανθοκομικής έκθεσης στην Πόλη της Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σερσέμης Κων/νος

 

 Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Παπαοικονόμου Παντελής

Accessibility
Κλείσιμο