ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-02-2018
February 13, 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
March 14, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20-02-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Πτολεμαΐδα : 14-2-2018

ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                          Αριθμ. Πρωτ. :    4348

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

……………………………….

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.

Τηλέφωνο : 246 335 01 11

 

                                                                         ΠΡΟΣ

Το Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού  Συμβουλίου

Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας  Πτολεμαΐδας

Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων   του Δήμου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                          

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 20        Φεβρουαρίου    2018  ημέρα  Τρίτη   και ώρα 6 : 30  μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018.

Εισηγητής : Γραφείο Προσωπικού Πατσίκας Κων/νος

 1. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού μελετών έργων  για το έτος 2018.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος Δ.Σ Παπαοικονόμου Παντελής

 1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης

 1. Έγκριση παρατάσεων περάτωσης εργασιών διαφόρων έργων.

Εισηγήσεις : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης.

 1. Συγκρότηση επιτροπής για την Απόσυρση οχημάτων και μηχανημάτων έργου.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Πολυχρονίδης Δημήτριος

 1. Παράταση σύμβασης εκποίησης υπολείμματα λιπάσματος στο χώρο της ΑΕΒΑΛ.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Έκδοση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Χαιτίδης.

 1. Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για υπογραφή σχετικών συμβολαίων με την ΔΕΔΔΗΕ και ψήφιση σχετικών πιστώσεων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων  παραλαβής    υπηρεσιών

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής  παρακολούθησης κυκλοφοριακής  μελέτης

Εισηγητής  : Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Χαιτίδης.

 1. Έγκριση αποφάσεων Τοπικών Κοινοτήτων.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Παπαοικονόμου Παντελής

 

 Πρόεδρος Δ.Σ.

Παπαοικονόμου Παντελής

Accessibility
Κλείσιμο