ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-10-2017
October 26, 2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-11-2017
November 15, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-11-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Πτολεμαΐδα :  6-11-2017

ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                          Αριθμ. Πρωτ. :  39356

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

……………………………….

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.

Τηλέφωνο : 246 335 01 11

                                                                         ΠΡΟΣ

Το Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας

Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                          

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την   13  Νοεμβρίου   2017  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 7 μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Συναίνεση ΔΣ για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών προς διαπίστωση μαρμάρου σε δημοτική έκταση στην ΤΚ Ερμακιάς.

Εισηγητής : Η Δ/ντρια  Π.Υ Αγγελίδου Φωτεινή

 1. Αποδοχή ποσών από ΣΑΕΠ Π.Δ.Μ – Τροποποίηση πρ/σμού & τεχνικού προγράμματος – Τρόπος εκτέλεσης έργων και συγκεκριμένα :

α)  197.270,00 € για το έργο « Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου ΟΤ 296, Χαλδείας & Δήμητρας και Αργυρουπόλεως.»

β)  24.799,01 € για το έργο « Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πτολεμαΐδας.»

γ) 299.831,55 € για το έργο  « Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας. »

δ) 1.400.000,00 € για το έργο « Ανακαίνιση – συντήρηση του κλειστού Αθλητικού Κέντρου ΕΑΚ και των Βοηθητικών χώρων »

 Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Ανέστης Καραφουλίδης.

 1. Λήψη απόφασης κατάταξης Δημοτικών και Κοινοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Ανέστης Καραφουλίδης.

 1. Έγκριση ΑΠΕ διαφόρων έργων.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Ανέστης Καραφουλίδης.

 1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων & Φυσικού εδάφους

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Ανέστης Καραφουλίδης.

 1. Έγκριση παρατάσεων διαφόρων έργων.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Ανέστης Καραφουλίδης.

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων έργων .

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Ανέστης Καραφουλίδης.

 1. Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας για το έργο Επισκευή και συντήρηση Δρόμου από Προάστιο προς Ασβεστόπετρα.

Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 Έγκριση απολογιστικών του πρ/σμού Γ Τριμήνου 2017 – Τροποποίηση πρ/σμού

Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Eεξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για την υπογραφή συμβολαίου με την ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση της ηλεκτρικής παροχής του παλαιού σχολείου ΤΚ Φούφα. Και επεκτάσεις δικτύου ΦΟΠ

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Υπογραφή σύμβασης με Τράπεζες  για την χρήση τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών (POS ) και υπηρεσιών τύπου  web banking

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής δημοτικών κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπευθύνου κίνησης λογαριασμού

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Διακοπή σύμβασης μίσθωσης καταστημάτων ΟΕΚ Πενταβρύσου.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων υπηρεσιών και προμηθειών.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Ανανέωση μείωσης μισθωμάτων περιπτέρων.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Α/θμίας εκπαίδευσης

Εισηγητής Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Π. Ιορδανίδης Φώτιος.

 1. Χορήγηση αδειών παραγωγού πωλητών λαϊκών αγορών

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαιτίδης Γεώργιος

 1. Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαιτίδης Γεώργιος

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης κυκλοφοριακής μελέτης.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαιτίδης Γεώργιος

 1. Αιτήματα σπουδαστών για πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Παντελής Παπαοικονόμου

                                                                 Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

                                                        Παπαοικονόμου Παντελής

Accessibility
Κλείσιμο