ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-09-2017
September 6, 2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28-9-2017
September 25, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28-9-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Πτολεμαΐδα : 22-9-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                               Αριθμ. Πρωτ.   33700

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

……………………………….

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.

Τηλέφωνο : 246 335 01 11

ΠΡΟΣ

Τoν Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας.

Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Σε ειδική συνεδρίαση  σύμφωνα με το άρθρο 163 του ΔΚΚ

 

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την  28 Σεπτεμβρίου    2017 ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  6  μ.. μ  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :΄

  1. Έγκριση Απολογισμού – ισολογισμού και αποτελέσματα χρήσης  οικ. Έτους 2016  του Δήμου Εορδαίας .

      Εισηγητής :  Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

Μέχρι και την ημέρα της Συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Παντελής Παπαοικονόμου

 

Accessibility
Κλείσιμο