ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑ.Σ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΔ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ
April 12, 2019
Δ.Ε.Υ.Α.Ε. – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2019
April 16, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑ.Σ

Σας κάνουμε γνωστό ότι η ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ,το γραφείο πρακτικής  της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας  και το γραφείο διασύνδεσης

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας της ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση τη

Δευτέρα 15.4.2019 ώρα 16:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Σχολής με θέμα:

 «Ετήσια διαβούλευση με φορείς της τοπικής αγοράς Εργασίας για τον επανακαθορισμό των ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Σ».

Ο Διευθυντής
Κασπάρης Γεώργιος

Accessibility
Κλείσιμο