ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
December 2, 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2016 ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Αριθμός Θέσεων : 2)
December 6, 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Πτολεμαίδα 5-12-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                             Αριθμ .Πρωτ 44540

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

   Ο Δήμος Εορδαίας, στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων, που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με του Συλλόγους της περιοχής, στον αυλειο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας από το απόγευμα της 23-12-2016  έως της 6-01-2017, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους  για τις θέσεις τεσσάρων (4) καντινών, δεκαοκτώ (18) θέσεων για πώληση παραδοσιακών προϊόντων , παιχνιδιών- ψιλικών, ζαχαρωδών, βιβλίων  κλπ καθώς και για την εγκατάσταση καρουζελ , κλπ., να καταθέσουν την αίτηση τους ενώπιον της Επιτροπής ,όπως αυτή συγκροτήθηκε με την 638/44537/5-12-2016 Απόφαση Δημάρχου ,

Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων ανά θέση, είναι μεγαλύτερος του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων ή αιτούνται την ίδια θέση, θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την επιλογή των ενδιαφερομένων και την τοποθέτησή τους.

Ορίζεται το τίμημα για την εγκατάσταση καρουζελ  κλπ  από 5000,00 ευρώ , για τις δέκα οκτώ (18) θέσεις εκθέτων  παραδοσιακών προϊόντων, ζαχαρώδων, παιχνιδιών , βιβλίων κλπ.  100,00 ευρώ έκαστη και για τις  τέσσερις θέσεις  των (4) καντινών 120,00  ευρώ έκαστη χωρίς ανάπτυξη τραπεζοκαθισματων, για όλο το χρονικό διάστημα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, ήτοι από το απόγευμα της 23-12-2016 έως 6-1-2017 , στον αυλειο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας.

Η εγκατάσταση των ανωτέρω θα γίνει από την Επιτροπή, όπως αυτή συγκροτήθηκε  με Απόφαση Δημάρχου και η οποία είναι αρμόδια για την εύρυθμη λειτουργία της διοργάνωσης,  ύστερα από έλεγχο των αδειών των συμμετεχόντων από το γρ. αδειοδοτησεων του Δήμου Εορδαίας.

Την Πέμπτη 15-12-2016 και ώρα 10.00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, Δ/νση 25ης Μαρτίου 15, οι εκθέτες οφείλουν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής καθορίζονται όπως παρακάτω:

Α) Η συμμετοχή  για την κατοχύρωση χώρου πώλησης προϊόντων (παραδοσιακών προϊόντων, ζαχαρώδη, παιχνιδιών , βιβλίων κλπ) και καντινών απαιτείται: 

  1. Κατάθεση σχετικής αίτησης – δελτίου συμμετοχής (έντυπο Υπηρεσίας) που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία:

– Ονοματεπώνυμο ή την Επωνυμία του αιτούντος

– Όνομα Πατρός

– Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, με την αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ

– Διεύθυνση κατοικίας

– ΑΦΜ και ΔΟΥ

– Αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αν υπάρχει

– Πωλούμενο είδος

  1. Απόδειξη Ταμειακής μηχανής.
  2. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ ή . Άδεια υπαιθρίου εμπορίου καντίνας.
  3. Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο Εορδαίας (άρθρο 285 Δ.Κ.Κ.).

Β) Την Παρασκευή 9-12-2016 και έως τις  12.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, Δ/νση 25ης Μαρτίου 15, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής καθορίζονται όπως παρακάτω για την εγκατάσταση του καρουζελ κλπ :

  1. Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής στον Δήμο Εορδαίας,
  2. Έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης στην Εφορία.
  3. Αίτηση συμμετοχής η οποία συνοδεύει τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση μηχανολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών,

β) βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,

γ) βεβαίωση πολιτικού μηχανικού για την στατικότατα των εγκαταστάσεων των παιχνιδιών,  ώστε να διενεργηθεί αυτοψία  και να εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια λειτουργίας από τον Δήμο Εορδαίας.,

δ) βεβαίωση της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αερόστατων ή άλλων τεχνικών μέσων, ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναέριου χώρου ή Υπεύθυνη Δήλωση αιτούντος για μη πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αερόστατων ή άλλων τεχνικών μέσων,

ε) βεβαίωση της ΔΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή που πρόκειται να γίνει η πτήση ή ανύψωση,

στ) πρωτόκολλο της αίτησης προς την Πυροσβεστική για το πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας,

ζ) άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων ή Υπεύθυνη Δήλωση αιτούντος για- μη χρήση μηχανολογικών εγκαταστάσεων άνω των 10 ή 15 ίππων, – μέτρα ασφαλείας.

  1. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ  ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο