ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 1.100 ΛΙΤΡΩΝ
May 15, 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ – ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ – ΦΑΞ
May 28, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ”

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

“Προμήθεια συσκευής μεταφόρτωσης και ανάλυσης ψηφιακών δεδομένων ψηφιακού ταχογράφου”

ΑΔΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΩΨ2ΦΩΡ6-ΩΚΑ

Accessibility
Κλείσιμο