ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 20η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΛΟΝΑΚΙΩΝ”
May 15, 2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
May 16, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 20η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 20η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΔΑ: Ω4ΝΟΩΡ6-Β99  ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 69/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Πτολεμαΐδα 14-5-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                       Αριθμ .Πρωτ 10786

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

20η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

   Ο Δήμος Εορδαίας κατ’ εφαρμογή :

 1. Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) και Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
 2. Το άρθρο 2 παρ.1 του Ν. 2323/95 (ΦΕΚ145/Α/13-7-1995), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3377/05 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ.5 του Ν.3557/07 και όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 του Ν. 3769/09, και τροποποιήθηκε από την Κ1/164/11 (ΦΕΚ 275/Β/22-2-2011) απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οικονομικών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
 3. Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-05-2014), καθώς και τροποποίηση αυτού από το άρθρο 93 του Ν. 4314/14 (ΦΕΚ-265/ Α/23-12-14)
 4. Π.Δ.12/2005 (ΦΕΚ 10/Α΄/18-01-2005),
 5. Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08-10-2012 (ΦΕΚ 2718/ Β΄/08.10.2012), καθώς και των διευκρινιστικών εγκύκλιων αυτής.
 6. KYA ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/Β’/09-12-2013)
 7. Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 7286/21.01.2015.
 8. Άρθρο 233 του Ν. 4281/14.
 9. Το με αριθ. Κ1- 929/10-06-2014 έγγραφο Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Παροχή διευκρινίσεων διατάξεων του ν. 4264/2014. παρ.3 εδάφιο 4 .
 10. Τη με αριθ. 633/05-01-2015 (ΦΕΚ 116/ 12-01-2015 τεύχος Β’) Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τον καθορισμό των ειδών που πωλούν οι τυφλοί»
 11. Ν. 4045/1960 (Α΄ 47) και 1642/1986 (Α΄ 125)
 12. Ν. 2946/2001 (ΦΔΚ 224 Α’) «Περί υπαίθριας διαφήμισης συμπολιτείες Δήμων και κοινοτήτων.
 13. Το άρθρο 13 παρ.1 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 (ΦΕΚ 246/Α/1980)
 14. ΥΠΕΣΔΔΑ εγκ.41/12243/14.06.2007
 15. ΔΙΑΔΠ Φ.Α.2.1 31600 ΦΕΚ 3106 9.12.2013 Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου.
 16. Την παρ.1 του άρθρου 1 της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/2015 (ΦΕΚ Β΄ 529/2015)
 17. Tην υπ’ αριθ. 76936/3992/07.12.1987 (ΦΕΚ 783/31.12.1987 τεύχος Β’) απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ
 18. Κ1-707/12-05-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας & Τουρισμού Γενικής Γραμματείας Εμπορίου Προστασίας Καταναλωτή.
 19. την 373/2014 ΑΔΣ & 270/2017
 20. τις 26/2018 & 110/2018 ΑΔΣ
 21. την 69/2018 ΑΟΕ

   Ο Δήμος Εορδαίας, στο πλαίσιο της διοργάνωσης της 20ης Ανθοκομικής Έκθεσης, που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της λαϊκής αγοράς από  24-5-2018  έως  27-5-2018, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους  για τις θέσεις του χώρου της Λαϊκής Αγοράς ,τεσσάρων (4) καντινών, έξι (6) θέσεις για πώληση παραδοσιακών προϊόντων ( χαλβας κλπ), να καταθέσουν την αίτηση τους ενώπιον της Επιτροπής ,όπως αυτή συγκροτήθηκε με τις 373/2014 ΑΔΣ & 270/2017, στις 23-5-2018 ημέρα Τετάρτη  στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, Δ/νση 25ης Μαρτίου 15 ( αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) από τις 10.00 π.μ. έως 12.00 μ.μ.

Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων ανά θέση, είναι μεγαλύτερος του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων ή αιτούνται την ίδια θέση, θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την επιλογή των ενδιαφερομένων και την τοποθέτησή τους από την προαναφερόμενη Επιτροπή.

            Ορίζεται το τίμημα για τις εξη (6) θέσεις εκθέτων προϊόντων ( χαλβας κλπ)  30,00 ευρώ / ανά τμ και για τις  τέσσερις θέσεις  των (4) καντινών 300,00  ευρώ έκαστη με ανάπτυξη  έως 40 καθισμάτων, για όλο το χρονικό διάστημα.

 Η εγκατάσταση των ανωτέρω θα γίνει από την  προαναφερόμενη Επιτροπή η οποία είναι αρμόδια για την εύρυθμη λειτουργία της διοργάνωσης,  ύστερα από έλεγχο των αδειών των συμμετεχόντων από το γρ. αδειοδοτησεων του Δήμου Εορδαίας.

Οι εκθέτες οφείλουν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής , όπως παρακάτω:

Η συμμετοχή  για την κατοχύρωση χώρου πώλησης προϊόντων (χαλβάς  κλπ) και καντινών απαιτείται: 

 1. Κατάθεση σχετικής αίτησης – δελτίου συμμετοχής (έντυπο Υπηρεσίας) που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία:

– Ονοματεπώνυμο ή την Επωνυμία του αιτούντος

– Όνομα Πατρός

– Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, με την αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ

– Διεύθυνση κατοικίας

– ΑΦΜ και ΔΟΥ

– Αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αν υπάρχει

– Πωλούμενο είδος

 1. Απόδειξη Ταμειακής μηχανής.
 2. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ ή . Άδεια υπαιθρίου εμπορίου καντίνας.
 3. Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο Εορδαίας (άρθρο 285 Δ.Κ.Κ.).
 4. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη του χώρου και των εκθεμάτων του.

Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο και θέση,  εφόσον καταβληθεί το αναλογούν ποσόν εφάπαξ στο Ταμείο του Δήμου Εορδαίας και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 4 ημέρες.
Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εκχώρηση, η εισφορά, η εκμίσθωση κατά χρήση ή η χρήση των αδειών αυτών από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός από τον ή την σύζυγο και τα τέκνα των φυσικών προσώπων κατόχων των αδειών.
Κανένας έμπορος δεν εισέρχεται στον χώρο της Ανθοκομικής Έκθεσης αν δεν προσκομίσει την άδεια συμμετοχής.

 Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο