ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΛΟΝΑΚΙΩΝ”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 12-ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΠΤΣΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ”
May 9, 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 20η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
May 15, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΛΟΝΑΚΙΩΝ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ : “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΛΟΝΑΚΙΩΝ”

Συνολική Δαπάνη: 3.720,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προθεσμία κατάθεσης προσφορών:  Τετάρτη 23-5-2018 ώρα 12:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας

Πληροφορίες τηλέφωνο:  246 335 01 13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΑΔΑ: ΩΗΚΩΩΡ6-Β8Ε

Accessibility
Κλείσιμο