ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 17/1/2018
January 16, 2018
Δ.Ε.Υ.Α.Ε. : ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1/2017
January 18, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ.Δ/νση :1ο χλμ Πτολ/δας-Ασβ/τρας

50200 Πτολεμαϊδα

Πληροφορίες: Ε. ΤΣΑΝΤΣΑΡΙΔΟΥ

Τηλέφωνο :246 302 70 66

ΦΑΞ : 246 302 70 88

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ – ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΤΟΥΣ 2018

(Άρθορ 118, παρ. 5 , Ν. 4412/2016)

ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ : ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 1533/17-01-2018

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ: ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 1534/17-01-2018

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Accessibility
Κλείσιμο