Πρόσκληση στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
September 19, 2016
Πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 26η Οκτωβρίου 2016
October 20, 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-10-2016

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα 4-10-2016

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ. 34607

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

 

Π  Ρ  Ο  Σ

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας την Δευτέρα 10-10-2016  και ώρα 13.00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εξέταση της ένστασης του Χρυσοστομιδη Χρυσόστομου , κατά του πρακτικού διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια : «Αναλωσίμων ειδών, γραφικής ύλης, για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του».
  2. Εγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής για την προμήθεια : « Εξοπλισμός Σχολικών Μονάδων Δήμου Εορδαίας» , ορισμός αναδόχου. Λήψη απόφασης σχετικά με την εξέλιξη του διαγωνισμού.
  3. Εξέταση της ένστασης του Δαγκλη Ο.Ε., κατά του πρακτικού διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού : «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας , για το σχολικό έτος 2016-2017» .
  4. Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για παράσταση ενώπιον του ΙΑ΄ Ακυρωτικού   Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
  5. Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.914,40 ευρώ από τον ΚΑ 30.6117.0000 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για την αντιμετώπιση δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών.
  6. Κατάρτιση όρων φανερής προφορικής πλειοδοτικής  δημοπρασίας για την εκμίσθωση θερινής βοσκης, έκτασης 7.000 στρ στην θέση «Βουρπουριος- Ντιλένα», της Τ.Κ.Ερμακιας.
  7. Ακύρωση της 108/2016 ΑΟΕ. Εγκριση της τεχνικής περιγραφής και ψήφιση πίστωσης από τον ΚΑ 30.7326.0032  του προϋπολογισμού οικ έτους 2016 για την κατασκευή βάσεων για τα αγάλματα.

8 ΄Εγκριση ισολογισμού-απολογισμού  οικ.έτους 2015 του κληροδοτήματος Δημητρίου

Γ. Τσίρου.

  1. Εγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του κληροδοτήματος Δημητρίου

Γ. Τσίρου.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο