ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΣΙΡΟΥ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
January 15, 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
March 22, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Πτολεμαΐδα: 07/02/2018    

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                        Αριθ.Πρωτ: 3490    

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ.Δ/νση:        25ης Μαρτίου 15

Ταχ.Κώδικας :   50200

Πληροφορίες :  Κεσίδου Π., Δεπάστα Ε.

Τηλέφωνο: 246 335 01 13

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

      Ο Δήμος Εορδαίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της Προμήθεια αναλωσίμων υλικών που αφορούν τα συνεργεία Πρασίνου του  Δήμου Εορδαίας  προϋπολογισμού 293,00 €  χωρίς το Φ.Π.Α., με την διαδικασία  της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο , σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές περιγραφές.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι και την  Δευτέρα   12-02-2018 και ώρα 12:00 π.μ.  στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 15 Πτολεμαΐδα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν άμεσα από την υπηρεσία για το αποτέλεσμα της διαδικασίας, πριν την ανάθεση των υπηρεσιών και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Για πληροφορίες και την τεχνική περιγραφή της προμήθειας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας, (αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Κεσίδου Παρασκευή και κ. Δεπάστα Ευαγγελία, τηλέφωνο-φαξ 246 335 01 13 email: grprom1@ptolemaida.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την 1851/22-01-2018 απόφαση Δημάρχου , την 9/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και τον Ν.4412/2016.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο