ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ”

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΡΜΑΚΙΑΣ
November 10, 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:”ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
November 16, 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ”

(ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ και ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: 61ΖΣΩΡ6-ΑΘ5

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ

Accessibility
Κλείσιμο