ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΣΤΥΛΩΝ ΔΕΔΔΗΕ-ΔΕΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
June 26, 2018
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ
June 26, 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΣΤΥΛΩΝ ΔΕΔΔΗΕ-ΔΕΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΣΤΥΛΩΝ ΔΕΔΔΗΕ-ΔΕΗ

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ : 7ΧΛΞΩΡ6-Ι3Ω

Accessibility
Κλείσιμο