ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ”
July 3, 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ
July 13, 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

“ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ”


 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 6ΑΕΡΩΡ6-6Δ9

ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ_1

ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ_2

ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ_3

Accessibility
Κλείσιμο