Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “Εξοπλισμός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού Δήμου Εορδαίας”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια υλικών για το Συνεργείο Ελαιοχρωματιστών του Δήμου”
November 26, 2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια υλικών για τα Συνεργεία του Δήμου για τον χρωματισμό του πολυκέντρου , Νεκροταφείων ,κόμβους, κάγκελα σχολείων, παγκάκια»
December 1, 2020

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “Εξοπλισμός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού Δήμου Εορδαίας”

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια

“Εξοπλισμός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού Δήμου Εορδαίας”

ΑΔΑ Προκήρυξης : ΩΨΟΥΩΡ6-00Ζ

%cf%89%cf%88%ce%bf%cf%85%cf%89%cf%816-00%ce%b6-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%b7%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7

Accessibility
Κλείσιμο