Προκήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του Προσώπων για ένα έτος”
May 14, 2021
Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την “Προμήθεια συστημάτων βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμάτων”
May 25, 2021

Προκήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

Διακήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για :
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

Προκήρυξη ΑΔΑ: ΨΑΚ9ΩΡ6-ΦΔΒ

Διακήρυξη

%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%b7%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%ba%ce%b7%ce%bc%ce%b4%ce%b7%cf%831

Accessibility
Κλείσιμο