Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του Προσώπων για ένα έτος”

Επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης
May 11, 2021
Προκήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»
May 20, 2021

Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του Προσώπων για ένα έτος”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»

Προκήρυξη ΑΔΑ: Ω3ΠΙΩΡ6-ΡΗ7

Διακήρυξη

 

%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%b7%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%ba%ce%b7%ce%bc%ce%b4%ce%b7%cf%831

 

 

 

Accessibility
Κλείσιμο