Προκήρυξη Διαγωνισμού του έργου: “Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 2ου Δημοτικού Πτολεμαϊδας”

Προκήρυξη Διαγωνισμού του έργου : ” Συντήρηση στέγης πολιτιστικού κέντρου Μεβοσούνου του Δήμου Εορδαίας”
May 26, 2021
Προκήρυξη Διαγωνισμού του έργου :” Βελτίωση – Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Εορδαίας – Β’ φάση”
May 26, 2021

Προκήρυξη Διαγωνισμού του έργου: “Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 2ου Δημοτικού Πτολεμαϊδας”

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:
“Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 2ου Δημοτικού Πτολεμαϊδας”

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 65ΦΟΩΡ6-ΝΚΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟ

http://www.eprocurement.gov.gr/

Επιλογή: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – Δημόσια Έργα/ Αναζήτηση Διαγωνισμών Έργων

ΑΑ Συστήματος : 181039

Accessibility
Κλείσιμο