Προκήρυξη Διαγωνισμού του έργου : ” Συντήρηση στέγης πολιτιστικού κέντρου Μεβοσούνου του Δήμου Εορδαίας”

Προκήρυξη Διαγωνισμού του έργου : ” Εργασίες ασφαλτόστρωσης αύλειου χώρου στο 3ο ΓΕΛ Πτολεμαΐδας”
May 26, 2021
Προκήρυξη Διαγωνισμού του έργου: “Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 2ου Δημοτικού Πτολεμαϊδας”
May 26, 2021

Προκήρυξη Διαγωνισμού του έργου : ” Συντήρηση στέγης πολιτιστικού κέντρου Μεβοσούνου του Δήμου Εορδαίας”

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:
” Συντήρηση στέγης πολιτιστικού κέντρου Μεβοσούνου του Δήμου Εορδαίας”

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: ΨΩΡΜΩΡ6-7Ο2 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟ

http://www.eprocurement.gov.gr/

Επιλογή: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – Δημόσια Έργα/ Αναζήτηση Διαγωνισμών Έργων

ΑΑ Συστήματος : 181037

Accessibility
Κλείσιμο