Προκήρυξη Διαγωνισμού του έργου: “Έργα συντήρησης της εσωτερικής οδοποιϊας στην Κρυόβρυση”

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την “Προμήθεια συστημάτων βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμάτων”
May 25, 2021
Προκήρυξη Διαγωνισμού του έργου : ” Εργασίες ασφαλτόστρωσης αύλειου χώρου στο 3ο ΓΕΛ Πτολεμαΐδας”
May 26, 2021

Προκήρυξη Διαγωνισμού του έργου: “Έργα συντήρησης της εσωτερικής οδοποιϊας στην Κρυόβρυση”

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:
“Έργα συντήρησης της εσωτερικής οδοποιϊας στην Κρυόβρυση”

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 6ΟΚ4ΩΡ6-2ΤΙ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟ

http://www.eprocurement.gov.gr/

Επιλογή: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – Δημόσια Έργα/ Αναζήτηση Διαγωνισμών Έργων

ΑΑ Συστήματος : 181035

Accessibility
Κλείσιμο