Προκήρυξη Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού: ” Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Βλάστης”

Προκήρυξη Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού :” Ασφαλτόστρωση Αύλειου Χώρου του 5ου και 7ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαϊδας”
November 19, 2019
Προκήρυξη Διαγωνισμού του έργου: ” Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου Πτολεμαϊδας”
November 20, 2019

Προκήρυξη Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού: ” Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Βλάστης”

Προκήρυξη Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού

” Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Βλάστης”

 

Περιληπτική Διακήρυξη ΑΔΑ: 6Σ1ΣΩΡ6-ΙΦΞ

Αναλυτική Διακήρυξη

 

Συνημμένα δικαιολογητικά (συμπιεσμένα σε μορφή rar)

Accessibility
Κλείσιμο