Προκήρυξη ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π) του Δήμου Εορδαίας για τα έτη 2020-2021”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Τεχνικό Έλεγχο και Έκδοση Καρτών Καυσαερίων Οχημάτων του Δήμου Εορδαίας”
October 5, 2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια Ειδών Πληροφορικής”
November 10, 2020

Προκήρυξη ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π) του Δήμου Εορδαίας για τα έτη 2020-2021”

Προκήρυξη ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο:

“Προμήθεια τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ.

Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π) του

Δήμου Εορδαίας για τα έτη 2020-2021″

 

ΑΔΑ Προκήρυξης : Ψ1ΤΜΩΡ6-1ΥΓ

Accessibility
Κλείσιμο