ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π.: Πρακτικό αξιολόγησης για την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού ΙΔΟΧ στο Δημοτικό Ωδείο – Ανακοινώσεις υπ’αριθμ. 979/17-08-20 και 980/17-08-20

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 16- 22 Σεπτεμβρίου 2020
September 7, 2020
Ορισμός και λειτουργία παράλληλης υπαίθριας αγοράς Δήμου Εορδαίας
September 10, 2020

ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π.: Πρακτικό αξιολόγησης για την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού ΙΔΟΧ στο Δημοτικό Ωδείο – Ανακοινώσεις υπ’αριθμ. 979/17-08-20 και 980/17-08-20

Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Εορδαίας
ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π.

Απόφαση έγκρισης πρακτικών αξιολόγησης της 3μελούς Επιτροπής για την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στο Δημοτικό Ωδείο Πτολ/δας και στο παράρτημα αυτού στην Τοπική Κοινότητα Εμπορίου, έτος 2020-2021 σύμφωνα με τις υπ’αριθμ. 979/17-08-20 και 980/17-08-20 Ανακοινώσεις πρόσληψης.

ΑΔΑ Απόφασης υπ. αριθμ.  41/20: Ψ5Μ4ΟΚΕ2-ΖΞΟ

%ce%b1%ce%b4%cf%83-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%83-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%89%ce%bd-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf

Accessibility
Κλείσιμο