ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)
April 1, 2019
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΗ LET’S DO IT GREECE
April 1, 2019

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

ptolemaios

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΗΛ. 246 335 01 33

Υπ. κα ΓΟΥΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

                                                                   Πτολεμαΐδα 01/04/2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

 

Σε εκτέλεση των 338/2017 και 288/2016 ΑΔΣ, που αφορά την χορήγηση μειωμένου τιμολογίου ανταποδοτικών τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ με ποσοστό 67% και άνω, που αφορά το έτος 2018, παρακαλούνται οι δημότες μας, να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία).

  1. Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή απόφαση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναπηρίας στα οποία θα αναγράφεται ρητά το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω) και η χρονική διάρκεια του .
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  3. Αντίγραφο δελτίου Πολυτεκνίας.
  4. Αντίγραφα πληρωμένων λογαριασμών  ΔΕΗ στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογένειας του έτους 2018, σε περίπτωση ρυθμίσεων θα πρέπει να προσκομιστεί η σύμβαση και οι αποδείξεις πληρωμών των δόσεων της.
  5. Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.
  6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  7. Αντίγραφο Ε1 φορολογικού έτους 2017.

 

Η υπηρεσία ενδέχεται να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά κατά περίπτωση του αιτούντα.

 

Η υποβολή των αιτήσεων παρατείνεται έως 30/04/2019.

 

Για την πόλη της Πτολεμαΐδας και Τ.Κ. Βλάστης, η συγκέντρωση των δικαιολογητικών θα γίνεται στο δημοτικό κατάστημα Πτολεμαΐδας (πληροφορίες κα Γούπου Δήμητρα τηλ. 246 335 01 33, κος Συμεωνίδης Μάριος τηλ. 246 335 01 04 )

Για τις δημοτικές ενότητες στα πρώην δημοτικά καταστήματα από τους υπαλλήλους :

  1. Καρατόσιο Ιωάννη για ΔΕ Αγίας Παρασκευής.
  2. Αθανασιάδη Ιωάννη για ΔΕ Βερμίου.
  3. Μπεσπάρα Αντιγόνη για ΔΕ Μουρικίου.
Accessibility
Κλείσιμο