Πίνακες κατάταξης Ανακοίνωσης πρόσληψης ΣΟΧ 1 /2021

Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2024 (γεν. 2003), για κατάθεση Δελτίου Απογραφής.
March 10, 2021
Ορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για το έργο “Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κομάνου”
March 18, 2021

Πίνακες κατάταξης Ανακοίνωσης πρόσληψης ΣΟΧ 1 /2021

bptolemaios

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την Ανακοίνωση πρόσληψης , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου,έξι (06) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Εορδαίας

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

ΠΕ-ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

 

Accessibility
Κλείσιμο