ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΤΗ ΒΛΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΣΟΥΗΔΙΚΟΥ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΟΥ
March 14, 2017
ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΣΟΥΗΔΙΚΟΥ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣ
March 15, 2017

ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραφείο Τύπου
Τηλέφωνο – Fax : +302463350138
E-Mail: grtyp@ptolemaida.gr
Website: http://www.ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα, 14-03-2017

ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ  ΝΕΟΙ  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

Τους νέους Αντιδημάρχους του Δήμου Εορδαίας για το υπόλοιπο της  θητείας της Δημοτικής Αρχής   , όρισε ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης .

Πρόκειται για τους:

1.Ανέστη Καραφουλίδη  

Τεχνικών Έργων και Τομέα Περιβάλλοντος

 

2.Ιωάννη Αριστερίδη  

Διοίκησης και Οικονομικών και Διοικητικών Θεμάτων

 

3.Γεώργιο Χαϊτίδη

Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών και Πολιτικής Προστασίας

 

4.Κωνσταντίνο Σερσέμη

Πρασίνου και Ανάπτυξης

 

5.Ευθύμιο Παπά  

Καθαριότητας ,Συντήρησης Δημοτικών Εγκαταστάσεων και Εύρυθμης Λειτουργίας Δημοτικών Εγκαταστάσεων

 

6.Δημήτριο Πολυχρονίδη

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ,Νεολαίας, Πολιτισμού, Δημοσίων Σχέσεων, Απασχόλησης, Αθλητισμού και Παιδείας

 

Τα καθήκοντα του Δημάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

Accessibility
Κλείσιμο